نشریات خبری
مهندس داده در مقابل دانشمند داده: بهترین انتخاب برای سال 2022
مهندس داده در مقابل دانشمند داده: بهترین انتخاب برای سال 2022

مشاغل در حوزه علم داده در سال های اخیر شاهد افزایش تقاضا بوده اند، به طوری که اداره آمار کار افزایش 22 درصدی در رشد مشاغل را از سال 2020 تا 2030 پیش بینی کرده است - بسیار بالاتر از میانگین رشد سایر مشاغل. از آنجایی که شرکت‌ها همچنان بر تولید، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل کلان داده‌ها برای کمک به اجرای کسب‌وکارشان تمرکز می‌کنند، این تقاضا هیچ نشانه‌ای از کاهش را نشان نمی‌دهد...

بیشتر...