2
09367707362
درخانه بمانیم

طراحی سایت بدون کدنویسی

تومان۶۵۰,۰۰۰ تومان۵۱۰,۰۰۰
۳۴

طراحی سایت با PHP

تومان۷۹۰,۰۰۰ تومان۶۹۹,۰۰۰
۵۶

آموزش طراحی سایت با جاوا

تومان۷۸۵,۷۰۰ تومان۷۵۰,۰۰۰
۱۲

دوره آموزش مقدماتی و تکمیلی دیتابیس

تومان۴۳۰,۰۰۰ تومان۴۰۰,۰۰۰
۲۶

تعداد دوره

+ ۱۵ دوره تخصصی

تعداد دانشجو

+ ۲۵۰ دانشجو فعال

ساعت پشتیبانی

+ ۴۸۰۰ ساعت شبانه روز

تعداد پروژه

+ ۵۰ پروژه تخصصی

طراحی سایت بدون کدنویسی

تومان۶۵۰,۰۰۰ تومان۵۱۰,۰۰۰
۳۴

طراحی سایت با PHP

تومان۷۹۰,۰۰۰ تومان۶۹۹,۰۰۰
۵۶

آموزش طراحی سایت با جاوا

تومان۷۸۵,۷۰۰ تومان۷۵۰,۰۰۰
۱۲