نشریات علمی
فن آوری های یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل داده های بزرگ
فن آوری های یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل داده های بزرگ

تجزیه و تحلیل داده های بزرگ یکی از تمرکزهای مهم علم داده است و شکی نیست که داده های بزرگ اکنون به سرعت در تمام زمینه های علمی و مهندسی در حال رشد است. تجزیه و تحلیل داده های بزرگ، فرآیند بررسی و تجزیه و تحلیل داده های انبوه و متنوع است که می تواند به سازمان ها در تصمیم گیری های تجاری آگاهانه تر، به ویژه برای کشف الگوهای پنهان، همبستگی های ناشناخته، روندهای بازار، ترجیحات مشتری و سایر اطلاعات مفید کمک کند.

بیشتر...