ریاست

عرفان ماهی گیر

مدیر عامل

خرم اباد، لرستان

عرفان ماهی گیر در مهر سال 1371 در شهر خرم آباد در یک خانواده مذهبی متولد شد. او اعتقاد دارد هیچ چیز مانع رسیدن به اهداف نمی شود. باید بزرگ فکر کرد، بزرگ عمل کرد تا به اهداف بزرگ رسید. کسایی که می گویند شما نمی توانید دنیای افکارشان کوچک و ضعیف است، ثابت کنید شما یک انسان بزرگ هستید.


 1. تاسیس مجموعه سرزمین دانش
 2. تاسیس شرکت سرزمین دانش پیشرو
 3. تاسیس مجموعه آی لند
 4. تاسیس پرداخت الکترونیک تین پی
 5. سرپرست تیم رباتیک
 6. سرپرست ماشین سازی AMC
 7. سرپرست تیم امنیت نرم افزار
 8. مدیر پروژه سامانه Encrypt
 9. مدیر پروژه سامانه برنامه ریزی مدیران ارشد دانشگاه بقیه الله(عج)
 10. مدیر پروژه سامانه ممیزی دانشگاه بقیه الله (عج)
 11. مدیر پروژه سامانه جلسات دانشگاه بقیه الله (عج)
 12. مدیر پروژه نرم افزار بایگانی الکترونیکی دانشگاه بقیه الله (عج)
 13. مدیر پروژه سامانه AMI دانشگاه بقیه الله (عج)
 14. مدیر پروژه سامانه مدیریت زیرساخت دانشگاه بقیه الله (عج)
 15. مدیر پروژه سامانه عضویابی دانشگاه بقیه الله (عج)
 16. مدیر پروژه سامانه نوبت دهی یکپارچه پزشکان
 17. مدیر پروژه نرم افزار انتخابات آنلاین

 1. C
 2. C++
 3. Python
 4. Java
 5. PHP
 6. C#
 7. Kotlin
 8. JavaScript
 9. Css
 10. HTML
 11. Network+
 12. LPIC
 13. TSQL
 14. SQL Server
 15. Oracel
 16. SQLite
 17. AVR
 18. IOT
 19. Software Engineer
 20. Machine Learning
 21. Image Processing
 22. TeamWork