تقویم آموزشی
نام دوره مدرس دوره زمان شروع مدت ساعت پیشنیاز شهریه(تومان) عملیات
ماشین لرنینگ (آنلاین) عرفان ماهی گیر - 50 پایتون پیشرفته 0 تماس بگیرید
پردازش تصویر (آنلاین) عرفان ماهی گیر - 50 پایتون پیشرفته 0 تماس بگیرید
پایتون مقدماتی - متوسط عرفان ماهی گیر - 30 ندارد 0 تماس بگیرید
پایتون پیشرفته عرفان ماهی گیر - 30 پایتون مقدماتی - متوسط 0 تماس بگیرید
دیتابیس SQL (مقدماتی - متوسط) عرفان ماهی گیر - 30 ندارد 0 تماس بگیرید
اندروید جاوا (مقدماتی - متوسط) عرفان ماهی گیر - 30 ندارد 0 تماس بگیرید
اندروید جاوا (پیشرفته) عرفان ماهی گیر - 30 ندارد 0 تماس بگیرید
کارگاه دیتابیس MYSQL عرفان ماهی گیر - 20 ندارد 0 تماس بگیرید
کارگاه مدیریت پروژه عرفان ماهی گیر - 50 ندارد 0 تماس بگیرید