تاسیس سرزمین دانش
تاسیس سرزمین دانش
برگزاری جشن 4سالگی سرزمین دانش برگزار می شود. با توجه رویدادهای گذشته و درگیری های کاری و گسترش مجموعه، قصد داریم امسال 4سالگی مجموعه سرزمین دانش را جسن بگیریم.
سالها سختی و کمک دوستان و آشنایان باعث شد سرزمین دانش، سرزمین دانش شود تا بتواند روی پای خودش و تکیه به تخصص خانواده سرزمین دانش به تلاش و بزرگ شدن بپردازد.
سرزمین دانش از سرزمین دانشی های عزیز تشکر میکند و افتخار میکند که عضوی از خانواده تخصصی شماست. شمارو میبینم در جشن 4سالگیم