برنامه 5ساله
برنامه 5ساله
با توجه به گسترش مجموعه سرزمین دانش و در برگرفتن شاخه های مختلف علمی، این مجموعه قصد دارد برای آینده کاری خود یک برنامه 5ساله ایجاد کند تا خط مشی شود جهت پیشرفت و کاربردی شدن مجموعه.
مدیریت : "نمی خواهم سرزمین دانش فقط یک اسم سنگین را یدک بکشد، سرزمین دانش باید به معنای واقعی کلمه سرزمین دانش باشد"
سرزمین دانش چیزی فراتر از چهارچوب شرکتی باید باشد و به همین خاطر برنامه 5ساله را براین اساس تنظیم کرده ایم تا مسیر ما واضح تر شود و کسانی که مارا همراهی کنند مطالبه گری کنند. این یک درخواست و اعتماد دوطرفه است و این عیدی رزمین دانش به شماست.