0
06633425064

همکاری با ما

سود شما از همکاری با سرزمین دانش

80درصد
سرزمین دانش بستر عرضهٔ محتوای ویدیویی آموزشی است و تولیدکنندگان آموزشی را در فروش آن سهیم می‌کند. سرزمین دانش برای محتوای رایگان هیچ مبلغی را از تولیدکننده دریافت نخواهد کرد و همواره بازاریابی را بر روی محتوا انجام خواهد داد. اگر محتوایی برای فروش باشد و به‌صورت انحصاری در سرزمین دانش قرار داده شود، ٪۸۰ از فروش به تولیدکننده تقدیم می‌گردد. و برای محتوایی که خارج از سرزمین دانش مشترک به صورت آنلاین منتشر شود، ٪۴۰ از فروش به تولیدکننده تقدیم خواهد شد. سرزمین دانش محتوا را به هیچ‌وجه نمی‌خرد و دستمزد نمی‌پردازد.

تعیین هزینه دوره

تعیین مبلغ دوره محتوای آموزشی تولیدکنندگان بر عهدهٔ خود شخص است، سرزمین دانش با توجه به عرضه تقاضا و بررسی بازار تنها یک پیشنهاد دهنده خواهد بود. تولیدکننده می‌تواند بر اساس تشخیص و سیاست‌های رقابتی خود، قیمت نهایی را مشخص کند. هرچند سرزمین دانش با بررسی دوره های ارائه شده و معیارهای ارزشی برای استفاده کننده این مبلغ و دوره را رسد خواهد کرد. هدف ما در کنار کیفیت درآمد زایی است.

cash

نحوه تسویه حساب

money

درآمد، میزان بازخورد، و تعداد شرکت‌کنندگان در اختیار تولیدکنندگان محتوای آموزشی قرار می‌گیرد تا در تولید آموزش‌های بهتر کمک حال انان باشد. در صورتی که مبلغ حساب شما بیشتر از ۱۵۰ هزارتومان باشد، در هر زمانی که مایل بودید می‌توانید درخواست تسویه حساب خودتان را بدهید. سرزمین دانش در روز بیستم هر ماه به درخواست‌های تسویه رسیدگی می‌کند و ظرف مدت ۷۲ ساعت از پایان وقت اداری بیستم ماه مبلغ مورد درخواست به حساب تولیدکنندگان واریز خواهد شد.