0
06633425064
لیست مطالب
sql-server-2016

روش نصب SQL SERVER 2016 در ویندوز سرور

   در اين نرم‌افزار آموزشي مي‌خواهيم روش نصب و کار با SQL Server 2016 را بررسي کنيم. نسخه جديد اين پايگاه داده داراي قابليت‌هاي جديدي است که باعث شده تا SQL Server 2016 بتواند رقيب بسيار خطرناکي براي رقيب ديرينه ...